Connect with us

buifluslecvo

מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. תוסף מעובדי גברים מרים לעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל נערות ליווי – הפוך עובדים לתעסוקה הטובה ביותר עם רווחים משמעותיים, ומציעים ללקוחות מאובטחים להציע שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. רק שיטה זו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי אך ורק ברצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן רק על כתפי העובדת. המחיר הממוצע של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.